رژيم اشغالگر صهيونيستى در نظر دارد 18000 واحد مسکونى در کرانه باخترى ايجاد کند

یکشنبه 1444/7/7 برابر با 2023/01/29
  • Share on Google+

قدس اشغالى 06 رجب 1444 هـ برابر با 28 ژانويه 2023 م واس
امروز يک گزارش فلسطينى از برنامه هاى رژيم اشغالگر صهيونيستى براى ايجاد 18000 واحد شهرک سازى در کرانه باخترى خبر داد.
دفتر ملى دفاع از سرزمين و مقاومت فلسطينى در برابر شهرک‌هاى يهودى تأكيد کرد که رژيم اشغالگر صهيونيستى طرح‌هاى ايجاد 18000 واحد مسكونى در کرانه باخترى و تشديد تخريب خانه‌هاى فلسطينى‌ها را به پايان رسانده‌اند.
--واس
16:11 LOCAL TIME 13:11 GMT
0013