ديدار دکتر عبدالله الربيعه با کميسر کل آنروا

یکشنبه 1444/7/7 برابر با 2023/01/29
  • Share on Google+

رياض 07 رجب 1444 هـ برابر با 29 ژانويه 2023 م واس
دکتر عبدالله بن عبدالعزيز الربيعه، مشاور دربار سلطنتى و سرپرست عمومى مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، امروز در مقر اين مرکز در رياض با آقاى فيليپ لازرينى، کميسر کل امدادرسانى سازمان ملل و آژانس کارى براى آوارگان فلسطينى آنروا، ديدار كرد.
در اين ديدار، موضوعات مورد علاقه مشترک مربوط به امدادرسانى و امور بشردوستانه، راه هاى تقويت همکارى بين مرکز و آژانس را مورد بحث و بررسى قرار دادند و در مورد مشارکت آنروا در سومين مجمع بين المللى بشردوستانه رياض که فوريه آينده برگزار مى شود، گفتگو کردند.
آقاى فيليپ لازرينى از پادشاهى عربستان سعودى، به نمايندگى از مرکز، براى حمايت مداوم از آنروا تشکر و قدردانى کرد و به روابط راهبردى که كشورمان را از اين طريق به پناهندگان فلسطينى مرتبط مى کند، اشاره کرد که اين ارتباط چندين دهه ادامه دارد و مشتاقانه به دنبال همکارى بيشتر بين دو طرف است.
--واس
17:56 LOCAL TIME 14:56 GMT
0017