مرکز امدادرسانى ملک سلمان 1000 سبد غذايى را در نيامى نيجر توزيع كرد

دوشنبه 1444/7/8 برابر با 2023/01/30
  • Share on Google+

نيامى 08 رجب 1444 هـ برابر با 30 ژانويه 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 1000 سبد غذايى را در شهر نيامى نيجر توزيع کرد که 1000 خانواده با 7176 نفر از آنها بهره مند شدند.
اين فعاليت در چارچوب پروژه حمايت از امنيت غذايى است که توسط كشورمان به نمايندگى از مرکز براى کاهش درد و رنج نيازمندترين گروه ها در جمهورى نيجر اجرا شده است.
--واس
15:44 LOCAL TIME 12:44 GMT
0018