ا فتتاح نظام الکترونیک مدیریت امور مساجد توسط وزیر امور اسلامی

دوشنبه 1444/7/8 برابر با 2023/01/30
  • Share on Google+

ریاض ۸ رجب ۱۴۴۴ ه برابر با ۳۰ ژانویه ۲۰۲۳ م واس
وزیر امور اسلامی و دعوت و ارشاد کشورمان امروز در دفتر خود در ریاض نظام الکترونیک مدیریت امور مساجد را که به معاونت وزارت در امور مساجد امکان می دهد یک پایگاه داده فراگیر از تمامی مساجد کشور را به صورت الکترونیک تهیه نماید و خدمات بیشتری به مساجد ارائه کند افتتاح کرد.
دکتر عبداللطیف آل الشیخ در سخنانی تاکید کرد که این نظام در امتداد منظومه خدمات الکترونیک راه اندازی شده توسط وزارت با هدف بهبود خدمات ارائه شده به مساجد و همراهی با تحول دیجیتال در چارچوب اهداف چشم انداز سعودی ۲۰۳۰ راه اندازی شده است.
این سیستم الکترونیک به وزارت امکان خواهد داد موقعیت جغرافیایی هر مسجد را از طریق سیستمهای نقشه برداری دیجیتال مشخص کرده و داده های مربوط به آنها را با دیگر نهادهای دولتی به اشتراک بگذارد و در مورد سند وقف هر مسجد و تاسیسات و زمینهای تابع آن اطلاعات لازم را جمع آوری کرده، آمارهای مربوط به هر مسجد را تهیه کرده و در مسیر کاهش هزینه های مدیریت مساجد و ایجاد پایگاه داده برای همه آنها و جمع آوری اطلاعات مربوط به ساختمانهای تابع هر مسجد و جلوگیری از تعدی به خدمات و زمینهای مساجد و آمار گیری از نیروهای انسانی و کارکنان هر مسجد و کاهش هزینه های مختلف مربوط به آن موثر باشد.
- - واس
19:09 LOCAL TIME 16:09 GMT
0028