توزيع 600 سبد غذايي توسط مرکز امداد ملک سلمان در ايالت سند پاکستان

یکشنبه 1444/7/14 برابر با 2023/02/05
  • Share on Google+

اسلام آباد 14 رجب 1444هـ برابر با 05 فوريه 2023م واس
مرکز امداد و اقدامات بشردوستانه و امداد ملک سلمان،روند توزيع کمک‌هاى غذايى در ميان آسيب‌ديدگان سيل در منطقه خيرپور در ايالت سند پاکستان را ادامه مى‌دهد.
در همين راستا ديروز تيم اين مرکز 600 سبد غذايى را در ميان سيل‌زدگان توزيع کرد که 4.200 نفر از آسيب ديدگان و نيازمندان از اين کمک‌هاى غذايى بهره مند شدند.
اين کمک‌ها در چارچوب کمک‌هاى عربستان سعودى به افرادى که نياز مبرم به کمک دارند، از طريق مرکز امداد ملک سلمان ارائه مى‌شود.
--واس
13:55 LOCAL TIME 10:55 GMT
0008