با حمايت مرکز ملک سلمان بيش از 73 هزار نفر در طى ماه دسامبر گذشته ازحدمات درمانگاه پزشکى-غذايى سيار خوخه در استان حديده يمن بهره مند شده اند

یکشنبه 1444/7/14 برابر با 2023/02/05
  • Share on Google+

حديده 14 رجب 1444هـ برابر با 05 فوريه 2023م واس
درمانگاه سيار پزشکى-غذايى در بخش خوخه از استان حديده يمن در طى ماه دسامبر 2022م با پشتيبانى مرکز امدادرسانى و فعاليتهاى انسان دوستانه ملک سلمان به 73.496 نفر خدمات درمانى ارائه کرده است.
در جريان اين مدت 8.217 نفر به بخش باطنى، 13.433 نفر به بخش اورژانس، 3.028 نفر به بخش همه گيريها، 6.492 نفر به بخش کودکان، 1.751 نفر به بخش بارورى، 3.994 نفر به بخش پانسمان، 131 نفر به بخش زايمان و 24 نفر بخش ارجاع پزشکى و 5.729 نفر در اداره آگاهى و آموزش مراجعه کرده اند.
همچنين 5.637 نفر از خدمات آزمايشگاه، 21.765 نفر از خدمات داروخانه، 5.538 نفر از خدمات بهداشت، در بخش هيپنوتيزم 9 نفر و در بخش انتقال خون 86 نفر بهره مند گشته اند.
--واس
17:47 LOCAL TIME 14:47 GMT
0021