مرکز امدادرسانى ملک سلمان همچنان به اجراى طرح آبرسانى و بهداشت محيط در استان هاى حجه و صعده در آذرماه گذشته ادامه مى دهد

یکشنبه 1444/7/14 برابر با 2023/02/05
  • Share on Google+

حجه - صعده 14 رجب 1444 هـ برابر با 05 فوريه 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، همچنان به اجراى پروژه تامين آب و بهداشت محيطى در مناطق "ميدى، حرض، حيران و عبس" در استان حجه و اردوگاه الازهور در منطقه رازح در استان صعده ادامه مى دهد.
در طى ماه دسامبر 2022م، مقدار 23 ميليون و 939 هزار ليتر آب بهداشتى در استان حجه و 2 ميليون و 648 هزار ليتر آب آشاميدنى پمپاژ شده است، 156 مورد انتقال زباله از اردوگاه هاى آوارگان و 14 کمپين لاروپاشى و مه پاشى انجام شده است.
و همچنين در استان صعده 310 هزار ليتر آب آشاميدنى و 310 هزار ليتر آب بهداشتى پمپاژ شده است که 44 هزار و 757 نفر از آن بهره مند شدند.
--واس
18:57 LOCAL TIME 15:57 GMT
0024