توزيع 540 سبد غذايى توسط مرکز امداد ملک سلمان در منطقه دادو در ايالت سند پاکستان

دوشنبه 1444/7/15 برابر با 2023/02/06
  • Share on Google+

اسلام آباد 15 رجب 1444هـ برابر با 06 فوريه 2023م واس
مرکز امداد و اقدامات بشردوستانه و امداد ملک سلمان،روند توزيع کمک‌هاى غذايى در ميان آسيب‌ديدگان سيل در منطقه دادو در ايالت سند پاکستان را ادامه مى‌دهد.
در همين راستا ديروز تيم اين مرکز 540 سبد غذايى را در ميان سيل‌زدگان توزيع کرد که 3.780 نفر از آسيب ديدگان و نيازمندان از اين کمک‌هاى غذايى بهره مند شدند.
اين کمک‌ها در چارچوب کمک‌هاى عربستان سعودى به افرادى که نياز مبرم به کمک دارند، از طريق مرکز امداد ملک سلمان ارائه مى‌شود.
--واس
10:52 LOCAL TIME 07:52 GMT
0003