وزير مشاور دولت در امور خارجه سفير سوئيس در كشورمان را به حضور پذيرفت

چهار شنبه 1444/7/17 برابر با 2023/02/08
  • Share on Google+

رياض 17 رجب 1444 هـ برابر با 08 فوريه 2023 م واس
استاد عادل بن احمد الجبير، وزير مشاور دولت در امور خارجه، عضو شوراى وزيران و نماينده کشورمان در امور تغييرات اقليمى، امروز در مقر اين وزارتخانه در رياض، خانم ياسمين شاتيلا، سفير تازه منصوب شده کنفدراسيون سوئيس را به حضور پذيرفت.
وى براى سفير جديد سوئيس در انجام وظايفش آرزوى موفقيت کرد.
--واس
18:12 LOCAL TIME 15:12 GMT
0019