معاون امارت منطقه ى رياض، به مناسبت روز ملى جمهورى ايرلند در جشن سفارت اين كشور شركت كرد

پنج شنبه 1444/8/24 برابر با 2023/03/16
  • Share on Google+

رياض 24 شعبان 1444هـ، برابر با 16 مارس 2023م واس
به نيابت از شاهزاده فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، امير منطقه ى رياض، دكتر فيصل السديرى معاون امارت منطقه ى رياض به مناسبت روز ملى جمهورى ايرلند در جشن سفارت اين كشور در خانه سفير ايرلند در محله ديپلماتيک در رياض شركت كرد.
هنگام وصول دكتر فيصل السديرى، آقاى جری کانینگهام سفير ايرلند و اعضاى سفارت در استقبال از ايشان حضور داشتند.
استاد عبدالله الراشد مدير اداره کل امور ديپلماتيک و اعضاى هيئت ديپلماتيک معتبر در عربستان سعودى نيز در اين جشن شرکت داشتند.
--واس
14:28 LOCAL TIME 11:28 GMT
0009