بررسى تقویت همکاری مشترک در ديدار وزير اقتصاد و برنامه ريزى و وزير کار و اقتصاد اتريش

یکشنبه 1444/8/27 برابر با 2023/03/19
  • Share on Google+

رياض 27 شعبان 1444 هـ برابر با 19 مارس 2023 م واس
استاد فيصل بن فاضل الابراهيم، وزير اقتصاد و برنامه ريزى كشورمان ديروز با آقاى مارتین کوچر وزیر کار و اقتصاد اتریش که به رياض سفر کرده است، ديدار کرد.
دو طرف فرصت هاى و تحولات اقتصادی و تقویت همکاری مشترک بین عربستان سعودى و اتریش را بررسى کردند.
--واس
14:20 LOCAL TIME 11:20 GMT
0009