مرکز امداد رسانی ملک سلمان طی یک هفته ۱.۰۲۷ مین را در یمن خنثی کرد

یکشنبه 1444/8/27 برابر با 2023/03/19
  • Share on Google+

ریاض ۲۷ شعبان ۱۴۴۴ هـ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۲۳م واس
پروژه‌ی مسام مرکز امداد رسانی ملک سلمان موفق شد طی دومین هفته‌ی ماه مارس ۲۰۲۳ میلادی ۱.۰۲۷ مین کارگذاری شده توسط شورشیان حوثی در مناطق مختلف یمن را خنثی کند، که عبارتند بوده‌انداز ۶ مین ضد افراد، ۲۰۳ مین ضد تانک، ۸۱۷ ماده‌ی منفجره و یک نارنجک.
تیم مسام موفق شده است یک ماده‌ی منفجره را در استان عدن، سه ماده‌ی منفجره را در بخش قعطبه‌ی استان ضالع، ۲۵ مین ضد تانک و ۱۸ ماده‌ی منفجره را در بخش حیس استان حدیده، و یک نارنک را در بخش حریب، و یک مین ضد تانک را در بخش الوادی، و ۱۲۵ مین ضد تانک و ۴۵۰ ماده‌ی منفجره را در بخش مأرب، و ۶ مین ضد تانک را در بخش رغوان، و ۴ مین ضد تانک را در بخش عین استان شبوه، و ۶ مین ضد افراد و ۲۳ مین ضد تانک و ۵ ماده‌ی منفجره را در بخش عسیلان این استان، و ۳ ماده‌ی منفره را در بخش الوازعیه‌ی این استان، و ۱۷ مین ضد تانک و ۱۸۵ ماده‌ی منفجره را در بخش المخای استان تعز، یک ماده‌ی منفجره را در بخش مقبنه این استان، و ۶ ماده‌ی منفجره را در بخش موزع خنثی نمایند، تا مجموع مین‌های خنثی شده از آغاز ماه مارس به ۱۹۰۷ مین و مجموع مین‌های خنثی شده از زمان راه‌اندازی برنامه‌ی مسام به ۳۹۱ هزار و ۶۱۳ مین برسد که توسط شورشیان تروریست حوثی به‌طور بی‌هدف در مناطق مختلف یمن کارگذاری شده و جان بسیاری از شهروندان یمنی بخصوص زنان، سالمندان و کودکان را گرفته است. و مرکز امداد رسانی ملک سلمان تلاش می‌کند با پاکسازی یمن از این مین‌ها به مردم یمن کمک کند زندگی ایمن و شرافتمندانه‌ای داشته باشند.
--واس
19:05 LOCAL TIME 16:05 GMT
0022