كشورمان در يک نشست منطقه اى براى آماده سازى توافق نامه هاى "بازل، روتردام و استکهلم" شرکت خواهد كرد

یکشنبه 1444/8/27 برابر با 2023/03/19
  • Share on Google+

رياض 27 شعبان 1444 هـ برابر با 19 مارس 2023 م واس
مرکز ملى کنترل و پايبندى به محيط زيست، رياست هيئت كشورمان را که در نشست مقدماتى منطقه‌اى براى کشورهاى آسيايى و اقيانوسيه BRSCOP، مطابق با کنوانسيون‌هاى بازل، روتردام و استکهلم در مورد مواد شيميايى و زباله، در تايلند در يک دوره 3 روزه برعهده خواهد داشت.
هيئت كشورمان با نمايندگانى از وزارت محيط زيست، آب و کشاورزى، وزارت نيرو، وزارت صنعت و منابع معدنى، وزارت امور خارجه و مرکز ملى مديريت پسماند براى نقش پيشرو كشورمان در ترويج اقدامات زيست محيطى در سطح بين المللى در نشست مقدماتى شرکت خواهد كرد.
--واش
20:06 LOCAL TIME 17:06 GMT
0024