معاون وزیر صنعت: از آغاز راه‌اندازی (چشم انداز 2030) تا پایان سال 2022، تعداد کارخانه‌ها در کشور 50% افزایش یافته است

دوشنبه 1444/8/28 برابر با 2023/03/20
  • Share on Google+

رياض 28 شعبان 1444هـ برابر با 20 مارس 2023م واس
مهندس اسامه بن عبدالعزیز الزامل معاون وزیر صنعت و منابع معدنی (چشم انداز 2030 سعودی) را به عنوان تصحیح مسیر اقتصادی در کشور عنوان نموده خاطرنشان کرد که از ابتدای راه‌اندازی سند چشم انداز 2030 تا پایان سال 2022، تعداد کارخانه‌ها در عربستان 50 درصد افزایش یافته است.
وی این مطلب را در جریان مجمع سالانه رنسانس صنعتی عربستان که امروز توسط دانشگاه الیمامه با عنوان "رنسانس صنعتی عربستان... به سوی توسعه و تنوع اقتصاد ملی مطابق چشم انداز 2030" برگزار شد، بیان كرد.
--واس
10:24 LOCAL TIME 07:24 GMT
0001