برگزاری سی و هفتمین اجلاس مدیران کل اداره های آگاهی و تحقیقات جنایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج

سهشنبه 1444/8/29 برابر با 2023/03/21
  • Share on Google+

ریاض ۲۹ شعبان ۱۴۴۴ ه برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۳ م واس
سی و هفتمین اجلاس مدیران کل اداره های آگاهی و تحقیقات جنایی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج عربی در ریاض آغاز شد.
در این جلسه موضوعات مورد توجه مشترک در زمینه مقابله با همه اشکال و انواع جرائم و بزهکاریها در کنار روش های توسعه همکاری ها میان نهادهای انتظامی و امنیتی و تبادل داده های جنایی در کنار تعیین اهداف و ساز و کارهایی که به ایجاد تکامل و هماهنگی بیشتر میان منظومه امنیتی و انتظامی خلیج کمک کند مورد بررسی قرار گرفت.
- - واس
17:19 LOCAL TIME 14:19 GMT
0019