دیدار دبیر کل شورای سازمان همکاری اسلامی با فرستاده ویژه جدید دولت سوئیس در سازمان

سهشنبه 1444/8/29 برابر با 2023/03/21
  • Share on Google+

ریاض ۲۹ شعبان ۱۴۴۴ ه برابر با ۲۱ مارس ۲۰۲۳ م واس
استاد حسین ابراهیم طه، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی امروز در مقر دبیرخانه کل سازمان در جده خانم یاسمین شاتیلا زواهلین، سفیر دولت سوئیس در پادشاهی سعودی را به حضور پذیرفت.
خانم زواهلین در این دیدار استوارنامه خود را به عنوان فرستاده ویژه جدید دولت سوئیس در سازمان همکاری اسلامی تقدیم کرد.
طرفین در این دیدار به بررسی روابط سازمان همکاری اسلامی و دولت سوئیس و موضوعات مورد توجه مشترک پرداختند.
- - واس
19:39 LOCAL TIME 16:39 GMT
0025