سازمان همکارى اسلامى اظهارات نژادپرستانه اسموتريچ، مبنى بر انكار وجود مردم فلسطين را به شدت محکوم كرد

سهشنبه 1444/8/29 برابر با 2023/03/21
  • Share on Google+

جده 29 شعبان 1444 هـ الموافق 21 مارس 2023 م واس
دبيرخانه سازمان همکارى اسلامى اظهارات نژادپرستانه و بى‌ملاحظه اسموتريچ، وزير دارايي رژيم صهيونيستى را که در آن وجود ملت فلسطين، تاريخ و حقوق مشروع آنها را انکار مى‌کند، به شدت محکوم کرد.
اين سازمان تصريح وارده را ادامه بسط روايت دروغين رژيم صهيونيستى و ايدئولوژى استعمارى آن به عنوان قدرت اشغالگر و آنچه که همچنان به پاکسازى قومى، آوارگى اجبارى، شهرک سازى استعمارى، کشتار و آزار و اذيت مردم فلسطين، مصادره زمين و اموال و محروميت از حقوق مشروع ملى خود است، توصيف نمود.
سازمان همکارى اسلامى، همچنين تصميم مقامات اشغالگر صهيونيستى براى بستن دفتر خدمات رسانه اى رسمى فلسطين در شهر قدس اشغالى را محکوم کرد، و اين اقدام در چارچوب نقض آزادى مطبوعات و رسانه ها دانست كه توسط رژيم صهيونيستى صورت مى گيرد و در چارچوب سياست خود با هدف مصادره حقيقت، ساکت کردن دهان ها، پوشاندن تخلفات و جنايات روزمره آن و جلوگيرى از ابلاغ آن به افکار عمومى انجام مى گردد.
اين سازمان با تأكيد اعتبار و حقانيت روايت فلسطين بر اساس مبانى و حقايق تاريخى، حقوقى، سياسى، فرهنگى و مذهبى و حقايق هزاران سال پيش، حمايت مطلق خود را از مبارزات مردم فلسطين و آرمان عادلانه آنها تجديد کرد، و در عين حال از جامعه جهانى خواست تا اين اتهامات نژادپرستانه خطرناک را که امنيت و ثبات را تضعيف مى کند و به خشونت، تنش و نفرت برانگيزى دامن مى زند، رد و محکوم کند.
--واس
19:40 LOCAL TIME 16:40 GMT
0026