مرکز امدادرسانى ملک سلمان 50 تن خرماى اهدايى كشورمان به جمهورى مالديو را تحويل داد

چهار شنبه 1444/8/30 برابر با 2023/03/22
  • Share on Google+

ماله 30 شعبان 1444 هـ برابر با 22 مارس 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، امروز 50 تن خرماى اهدايى كشورمان را به جمهورى مالديو تحويل داد.
اين كمک ها توسط استاد مترک بن عبدالله العجالين، سفير خادم حرمين شريفين در مالديو، با حضور دکتر احمد ظاهر على، وزير شئون اسلامى مالديو، و تيمى از مرکز در ماله پايتخت اين كشور تحويل داده شد.
اين هديه در چارچوب برنامه هاى دولت خادم حرمين شريفين به تعدادى از کشورهاى برادر، براى رسيدن به نيازمندترين خانواده ها در نقاط مختلف جهان تحويل داده مى شود.
--واس
16:53 LOCAL TIME 13:53 GMT
0014