خادم حرمین شریفین وارد شهر جده شدند

چهار شنبه 1444/8/30 برابر با 2023/03/22
  • Share on Google+

جده 30 شعبان 1444هـ برابر با 22 مارس 2023م واس
خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود امروز از ریاض با حفظ و عنایت الهی وارد شهر جده شدند.
خادم حرمین شریفین در فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز مورد استقبال شاهزاده بدر بن سلطان بن عبدالعزیز نایب امیر منطقه مکه مکرمه قرار گرفتند.
خادم حرمین شریفین را در سفر شان به جده شاهزاده خالد بن فهد بن خالد، شاهزاده منصور بن سعود بن عبدالعزیز، شاهزاده خالد بن سعد بن فهد، شاهزاده سطام بن سعود بن عبدالعزیز و شاهزاده دکتر عبدالعزیز بن سطام بن عبدالعزیز مشاور خادم حرمین شریفین همراهی کردند.
همچنین به همراه خادم حرمین شریفین آقایان : فهد بن محمد آل عیسی رئیس دبار پادشاهی، خالد بن صالح العباد رئیس تشریفات سلطنتی، فهد بن عبدالله العسکر معاون منشی ویژه خادم حرمین مساجد و معاون امور اجرایی رئیس دربار، تمیم بن عبدالعزیز السالم دستیار منشی ویژه خادم حرمین شريفين، عبدالعزیز بن ابراهیم الفیصل رئیس امور ویژه خادم حرمین شريفين، دکتر صالح بن علی القحطانی رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی کلینیک‌های سلطنتی، و ارتشبد سهیل بن صقر المطیری رئیس گارد سلطنتی، وارد جده شدند.
خدواند تعالی خادم حرمین شریفین را در سفر و اقامت‌شان حفظ بفرماید.
--واس
18:57 LOCAL TIME 15:57 GMT
0018