مفتى اعظم كشورمان كارمندان رياست فتوا و اهل فضيلت از علما را به حضور پذيرفت

پنج شنبه 1444/9/1 برابر با 2023/03/23
  • Share on Google+

رياض 01 رمضان 1444 هـ برابر با 23 مارس 2023 م واس
شيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ مفتى اعظم، رئيس شوراى عالى علما، و رئيس کميته‌ى دائمى پژوهش‌هاى علمى و فتواى عربستان سعودى، امروز در دفتر كار خود كارمندان رياست فتوا، مديران ادارات، روساى ادارات و کارکنان را به حضور پذيرفت که حلول ماه مبارک رمضان را به ايشان تبريک گفتند.
وى ضمن تشکر و قدردانى عميق از ديدار آنان، از الله متعال خواستار شد که اين مناسبت هاى مبارک را هر ساله براى همگان بازگرداند و کشورمان را با رهبرى فرزانه آن از رفاه و آرامش برخوردار نمايد.
ايشان از کارکنان خواستند جدى و کوشا باشند و به نوبه خود به کار و عبادت الله متعال در خفا و آشکار ادامه دهند و از الله متعال قبولى اعمال همگان را خواستار شد.
اين ديدار با حضور شيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، معاون امور اجرايى رياست فتوا، برگزار گرديد.
--واس
17:19 LOCAL TIME 14:19 GMT
0014