مرکز امدادرسانى ملک سلمان بيش از 6 تن سبد غذايى را در شهر اسکندرى جمهورى کوزوو توزيع كرد

پنج شنبه 1444/9/1 برابر با 2023/03/23
  • Share on Google+

پريشتينا 01 رمضان 1444 هـ برابر با 23 مارس 2023 م واس
مرکز امدادرسانى و فعاليت هاى بشردوستانه ملک سلمان، ديروز 6 تن و 300 کيلوگرم سبد غذايى ماه مبارک رمضان را در شهر اسکندرى جمهورى کوزوو به عنوان بخشى از پروژه سبد غذايى توزيع کرد که 500 نفر متشکل از 100 خانواده از نيازمندترين گروه ها از آن بهره مند شدند.
اين فعاليت در چارچوب کمک هاى بشردوستانه توسط كشورمان از طريق مرکز به بسيارى از کشورهاى نيازمند در سراسر جهان ارائه مى شود.
--واس
17:49 LOCAL TIME 14:49 GMT
0017