والاحضرت ولیعهد وارد مدینه‌ی منوره شدند و مور استقبال امیر منطقه‌ی مدینه منوره و نائب ایشان قرار گرفت

یکشنبه 1444/9/4 برابر با 2023/03/26
  • Share on Google+

مدینه‌ی منوره ۴ رمضان ۱۴۴۴ هـ برابر با ۲۶ مارس ۲۰۲۳م واس
شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولیعهد، رئیس شورای وزیران امروز وارد مدینه‌ی منوره شدند، و در فرودگاه بین المللی شاهزاده محمد بن عبدالعزیز در این شهر مورد استقبال شاهزاده فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود امیر منطقه‌ی مدینه‌ی منوره و شاهزاده سعود بن خالد الفیصل نایب امیر منطقه‌ی مدینه‌ی منوره قرار گرفتند.
جمعی از شاهزاده‌ها و وزراء ولیعهد را در این سفر همراهی می‌کردند.
--واس
10:33 LOCAL TIME 07:33 GMT
0002