وزارت شئون اسلامی پروژه های قرآن كريم و خرمای اهدایی خادم حرمین شریفین و افطاری روزه‌داران در جمهوری اندونزی را افتتاح کرد

یکشنبه 1444/9/4 برابر با 2023/03/26
  • Share on Google+

ریاض ۴ رمضان ۱۴۴۴ ه برابر با ۲۶ مارس ۲۰۲۳ م واس
وزارت شئون اسلامی، دعوت و ارشاد کشورمان از طریق وابسته دینی خود در سفارت عربستان سعودی در اندونزی، پروژه های خرماها و قرآن های اهدایی خادم حرمین شریفین و پروژه افطاری روزه داران را در جمهوری اندونزی افتتاح کرد.
افتتاح این دو پروژه در مقر وابسته دینی سفارت در شهر جاکارتا با حضور آقای فیصل بن عبدالله العامودی، سفیر خادم حرمین شریفین در اندونزی، دکتر احمد بن علی الحازمی، وابسته سفارت و برخی از شخصیت های اسلامی اندونزی انجام شد.
لازم به ذکر است این پروژه ها به دستور خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اجرا می شود که بر اساس آن یک میلیون نسخه از قرآن کریم و محموله های خرما میان وابسته های دینی سفارت در کشورهای اسلامی توزیع می گردد، تا مسلمانان در کشورهای مختلف از آن بهره مند گردند.
- - واس
14:58 LOCAL TIME 11:58 GMT
0010