"سدايا" گواهى آمادگى و اعتبار را از موسسه بين المللى (UPTIME) دريافت كرد

پنج شنبه 1444/9/8 برابر با 2023/03/30
  • Share on Google+

رياض 08 رمضان 1444 هـ برابر با 30 مارس 2023 م واس
سازمان اطلاعات و هوش مصنوعى عربستان سعودى (سدايا) به نمايندگى از مرکز ملى داده ها، گواهى آمادگى درجه سوم و اعتبار بين المللى را از موسسه (UPTIME) که متخصص در ارزيابى و طبقه بندى مراکز داده هاى جهانى است، دريافت کرد.
"سدايا" بر اساس تلاش مرکز داده ها در راستاى رعايت استانداردهاى بين المللى که موسسه در حال آزمايش آن است، از جمله اهميت حضور و دسترسى به سيستم هاى عامل مرکز داده هاى خود به ميزان 99.99 درصد و امکان انجام تعمير و نگهدارى دوره اى زيرساخت الکترومکانيکى پشتيبان مرکز داده ها بدون وقفه در سيستم ها و خدمات ميزبانى شده، علاوه بر تداوم کار سيستم ها و خدمات ميزبانى در مراکز داده "سدايا"، موفق به دريافت اين گواهى شده است.
موسسه (UPTIME) در طبقه بندى خود داراى تست هاى دقيقى است که مراحل مختلفى را طى مى کند که از طراحى و انطباق شروع و به اجراى واقعى آن ختم مى گردد، در حالى که اعطاى اين گواهى بر اساس استانداردهاى جهانى در زمينه طراحى و ساخت مراکز داده ها براى اطمينان از تداوم کسب و کار، در شرايط عملياتى سخت و استثنايى مانند: قطع برق و خطاهاى عملياتى مختلف است.
--واس
16:47 LOCAL TIME 13:47 GMT
0023